Beskæftigelsesmedarbejder til Job & Uddannelse

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

Job og Uddannelse søger beskæftigelsesmedarbejder

Beskæftigelsesmedarbejder til Job & Uddannelse


Vi søger en beskæftigelsesmedarbejder til vores team der arbejder med uddannelses- og aktivitetsparate unge under 30 år. Der er tale om en fast stilling, der ønskes besat til 1. januar 2024 eller snarest derefter.


Vi ønsker at ansætte en kollega, der med skarpt beskæftigelsesfokus, en struktureret tilgang og faglige kompetencer, brænder for at lykkes med kerneopgaven i beskæftigelsesindsatsen – at støtte borgeren i at komme på arbejdsmarkedet.


Dine primære arbejdsopgaver:

 • Afholdelse af kontaktforløbssamtaler
 • Journalisering, indhentelse af dokumentation, lægeoplysninger, iværksættelse af virksomhedsrettet indsatser mm.

Der arbejdes ud fra en ressourceorienteret, motiverende og aktiv indsats i forhold til borgeren, hvor mål og resultater er en del af hverdagens pejlemærker.


Vi forventer, at du:

 • er uddannet socialrådgiver/socialformidler eller har anden relevant erfaring indenfor området.
 • har interesse i at arbejde med vejledning og aktivering indenfor jobcentrets vilkår og rammer
 • har kendskab til beskæftigelseslovgivning og kan omsætte den i praksis
 • kan bevare roen i en travl hverdag og være i stand til at håndtere arbejdet med borgere med fysiske, psykiske og sociale problemer
 • kan arbejde struktureret og selvstændigt i opgaveudførelsen og har flair for at koordinere og planlægge.
 • har gode samarbejdsevner og relationskompetencer.
 • er lyttende og forstående og formår at stille realistiske og udviklende krav til borgeren
 • er tydelig og inddragende i din tilgang til borgeren
 • formår at bevare overblikket og samtidig formår at sikre flow og fremdrift i borgerens forløb
 • er stærk i din skriftlige dokumentation

Afdelingen
Job og Uddannelse består af cirka 45 medarbejdere, som både omfatter beskæftigelsesmedarbejdere, ydelsesmedarbejdere og administrative medarbejdere. Job og Uddannelse kerneopgave er at hjælpe borgere i job og uddannelse samt varetager opgaver vedr. kontanthjælpsmodtagere, uddannelseshjælpsmodtagere samt opgaven vedrørende forsikrede ledige med henblik på job eller uddannelse. Den beskæftigelsesrettede indsats omfatter bl.a. råd og vejledning, aktivering i form af nytteindsats, virksomhedspraktik, løntilskud, uddannelsesforløb samt jobsøgnings- og afklaringsforløb.

Desuden varetager afdelingen myndighedsopgaver i forbindelse med behandling og udbetaling af ydelser til de målgrupper, som afdelingen varetager indsatsen overfor.

CUBB
Vesthimmerlands Kommune deltager i CUBB (Center for Udvikling af Borgerinddragende Beskæftigelsesindsatser). CUBB er et forskningsprojekt, der gennemføres i samarbejde med Aalborg Universitet samt Holstebro, Herning, Mariagerfjord og Silkeborg kommuner. Målet er, at styrke indsatsen overfor de mest udsatte borgere og udvikle en beskæftigelsesindsats, som kan opnå forbedrede resultater for målgruppen. Et centralt punkt er derfor at udvikle nye modeller for, hvordan borgerens perspektiv kan inkluderes på måder, der forbedrer kvaliteten af samarbejdet mellem borger og professionelle i jobcentrene.


Hvad tilbyder vi
En god arbejdsplads præget af høj faglighed, engagement og godt kollegialt sammenhold hvor både ledelse og medarbejdere brænder for deres arbejde. Vi hjælper hinanden i hverdagen og er fokuserede på at skabe trygge rammer for læring og udvikling samt prioriterer faglig sparring.


Der er frihed under ansvar idet arbejdstiden er ”sat fri”, selvstændighed i arbejdet og mulighed for at arbejde hjemme efter aftale. Der er tillige frugtordning, Sundhedsordning, kaffe/the og en god kantine der bare gør det lidt sjovere at arbejde hos os.


Vi kan tilbyde en dagligdag, hvor humor og godt humør spiller en stor rolle og vi sætter pris på en uformel omgangstone. Tillige en dagligdag med variation, ansvar og indflydelse samt gode muligheder for faglig- og personlig udvikling.


Løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesforhold efter gældende overenskomst mellem KL og HK/DS.


Yderligere oplysninger
Få mere at vide om stillingen hos afdelingsleder Tina Elkjær på tlf.: 99 66 75 50 eller Faglig koordinator Janne Sørensen tlf.: 99 66 70 99.
Der er ansøgningsfrist den 14. december. Samtaler forventes afholdt den 18. december.

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Vesthimmerlands Kommune

-Virksomheden tilbyder:

-Arbejdsgiver:

Job og Uddannelse, Vestre Boulevard, 9600 Aars

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 14-12-2023; - ansøgningsfristen er overskredet

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/5950618

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet