Vi opnormerer i afdelingen og søger derfor 3 beskæftigelsesmedarbejdere til sygedagpengeteamet

Profilbillede

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

Kan du få borgere på sygedagpenge tilbage på arbejdsmarkedet og er du ambitiøs? Mener du, at god borgerservice er en naturlig del af opgaveløsningen og går kommunikation og myndighedsudøvelse ”hånd i hånd” for dig? Så er det dig vi søger!

Vi søger 3 beskæftigelsesmedarbejdere til vores Sygedagpengeteam, der er en del af Jobcenter Vesthimmerland. Sygedagpengeteamet omfatter beskæftigelsesmedarbejdere, ydelsesmed-arbejdere, psykiater, psykologer, fysioterapeuter, ergoterapeuter, faglig koordinator samt afdelingsleder.

Vi varetager såvel ansøgning, opfølgning som udbetaling af sygedagpenge, i forbindelse med længerevarende fravær, jobafklaringsforløb og projekt Vejen Frem. Ligeledes varetager afdelingen myndighedsopgaven omkring revalidering.

Vi ønsker at ansætte 3 kolleger, der med skarpt beskæftigelsesfokus, en struktureret tilgang og faglige kompetencer, brænder for at lykkes med kerneopgaven i beskæftigelsesindsatsen – at støtte borgerne i at komme (tilbage) på arbejdsmarkedet. Vi tror på, at en tidlig indsats i sygedagpengeforløbet gør en forskel for de borgere der i en periode har måtte trække sig fra arbejdsmarkedet grundet sygdom.

Vi samarbejder med relevante aktører som en del af borgerens plan, især med arbejdsgiver, fastholdelseskonsulenter, virksomhedskonsulenter og behandlere.

Vesthimmerlands Kommune deltager i CUBB (Center for Udvikling af Borgerinddragende Beskæftigelsesindsatser). CUBB er et forskningsprojekt, der gennemføres i samarbejde med Aalborg Universitet samt Holstebro, Herning, Mariagerfjord og Silkeborg kommuner. Målet er, at styrke indsatsen overfor de mest udsatte borgere og udvikle en beskæftigelsesindsats, som kan opnå forbedrede resultater for målgruppen. Et centralt punkt er derfor at udvikle nye modeller for, hvordan borgerens perspektiv kan inkluderes på måder, der forbedrer kvaliteten af samarbejdet mellem borger og professionelle i jobcentrene.

Dine primære arbejdsopgaver

Du har ansvar for egen sagsstamme med borgere på sygedage, herunder:

 • afholdelse af opfølgningssamtaler samt fællesmøder med relevante samarbejdspartnere som f.eks. arbejdsgivere, læger og kolleger i andre forvaltninger
 • myndighedsudøvelse herunder vurdering af ret til sygedagpenge og evt. overgang til jobafklaringsforløb jf. sygedagpengelovens §§ 7 og 24/27 stk. 1 nr. 1-7
 • genvurdere klager over egne afgørelser
 • tæt samarbejde med bl.a. psykiatrien, læger, sundhedsområdet, a-kasser og de faglige organisationer
 • journalisering, indhentelse af dokumentation, lægeoplysninger, iværksættelse af virksomhedsrettede indsatser m.m.
 • forberedelse af sager til møder i Rehabiliteringsteamet forud for indstilling til ressourceforløb, fleksjob og førtidspension

Vi arbejder i Fasit, Mediconnect, NFS Sundhed, KSD, Outlook, SAPA Overblik, Schultz Lovguide og det er en fordel hvis du har kendskab til disse systemer.

Forventninger til dig

Du sætter en ære i at gøre en forskel for de mennesker du møder. Du gør brug af din erfaring og faglighed, din professionalisme og din kommunikation i øjenhøjde skaber tryghed hos borgeren, der er ramt af sygdom.

Vi forventer, at du:

 • er uddannet socialrådgiver / socialformidler
 • gerne kommer med erfaring fra sygedagpengeområdet eller andet myndighedsarbejde i Jobcenter regi
 • har indsigt i arbejdet på beskæftigelsesområdet samt kendskab til arbejdsmarkedsforhold
 • trives i en hverdag med deadlines
 • kan arbejde struktureret og selvstændigt i opgaveudførelsen og har flair for at koordinere og planlægge
 • kan omsætte lovgivningens krav og muligheder til resultater
 • trives i myndighedsrollen
 • har gode samarbejdsevner og relationskompetencer
 • er lyttende og forstående og formår at stille realistiske og udviklende krav til borgeren
 • er tydelig og inddragende i din tilgang til borgeren
 • formår at bevare overblikket og samtidig formår at sikre flow og fremdrift i borgerens forløb
 • er stærk i din skriftlige dokumentation, da du står for udarbejdelse af rehabiliterings-planer og dokumentationen i sagerne.

Hvad tilbyder vi

En god arbejdsplads præget af høj faglighed, engagement og godt kollegialt sammenhold hvor både ledelse og medarbejdere brænder for deres arbejde. Vi hjælper hinanden i hverdagen og er fokuserede på at skabe trygge rammer for læring og udvikling samt prioriterer faglig sparring.

Der er frihed under ansvar idet arbejdstiden er ”sat fri”, selvstændighed i arbejdet og mulighed for at arbejde hjemme efter aftale. Der er tillige frugtordning, sundhedsordning, kaffe/the og en god kantine der bare gør det lidt sjovere at arbejde hos os.

Vi kan tilbyde en dagligdag, hvor humor og godt humør spiller en stor rolle og vi sætter pris på en uformel omgangstone. Tillige en dagligdag med variation, ansvar og indflydelse samt gode muligheder for faglig- og personlig udvikling.

Vesthimmerlands Kommune har røgfri arbejdstid.

Ansøgningsfrist: 15.06.2023 kl. 20.00
Ansættelsessamtaler: 23.06.2023

Løn og ansættelsesforhold
Stillingen er til besættelse snarest muligt
Stillingen er normeret til 37 timer pr. uge
Arbejdsstedets adresse: Vestre Boulevard 7, 9600 Aars

Løn og ansættelsesforhold efter gældende overenskomst.
Lønnen fastsættes efter principperne i NY LØN efter forhandling med den faglige organisation.

Yderligere oplysninger
Få mere at vide om stillingen hos afdelingsleder Berit Peschardt, tlf. 21152198, bpes@vesthimmerland.dk.

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Vesthimmerlands Kommune

-Virksomheden tilbyder:

-Arbejdsgiver:

Job og Uddannelse, Vestre Boulevard 7, 9600 Aars

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 15-06-2023; - ansøgningsfristen er overskredet

Ved skriftlig henvendelse: https://vesthimmerland.dk/ledige-stillinger?hr=show-job/26670&linkref=3471&locale=da_DK

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/5845460

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet