Pædagog eller Ergoterapeut til tværfagligt botilbud for borgere med erhvervet hjerneskade

Profilbillede
dato

Er du fagligt stærk, er du klar på tværfaglige indsatser på vores botilbud for borgere med en erhvervet hjerneskade? Så er det måske dig vi søger til en fast stilling 30-37 timer.

På Botilbuddet Østre Boulevard er målgruppen voksne borgere med en erhvervet hjerneskade eller sygdomme i hjernen med et moderat til svært kognitivt og varierende fysisk tab af funktionsevne til følge. Vi arbejder med hverdagsrehabilitering og borgernes behov spænder vidt - fra vedligeholdende træning til særlig pleje, pædagogiske tiltag og støtte til deltagelse i det daglige, sociale og kulturelle liv på og uden for botilbuddet.

Der er 10 pladser på afdelingen.

Borgerne og deres behov er meget forskellige, så dine opgaver er forskelligartede og spændende.

Vi ønsker os fagpersoner, som i samarbejdet med andre faggrupper, er god til at sætte fokus på netop deres monofaglige vinkler og tiltag. Som med stolthed bringer pædagogiske, ergoterapeutiske og sundhedsfaglige overvejelser og tilgange i spil.

Pædagog: Har viden om eller erfaring med Neuropædagogik, og kan bruge denne viden i praksis og formidle til dine kolleger. Sikre vedligeholdelse af borgernes kognitive, samt fysiske funktionsniveau. Støtte borgere i brugen af kommunikationshjælpemidler og arbejde med borgernes livshistorier. Udarbejde pædagogiske strategier som understøtter borgernes hverdag. Du kan koordinere opgaver systematisk og selvstændigt med kolleger, bevare roen og overblikket.

Ergoterapeut: Har et særligt fokus på aktiviteter og aktivitetsgraduering i ADL funktioner og formidler din viden gennem praksis. Har øje for at udvikle den ergoterapeutiske praksis på botilbuddet. Det vil være en fordel hvis du har kendskab til at arbejde med sensoriske problemstillinger, funktionsevne vurderinger og /eller dysfagi screeninger – FOTT uddannet.

Vi tilbyder
 • Muligheden for at være med til at udvikle Øster Boulevard, med fokus på at den enkelte borger er meget mere end sin skade.
 • En fast stilling på 32 – 37 timer pr. uge, i blandede vagter og med arbejde hver anden eller tredje weekend.
 • Både mandlige og kvindelige kollegaer som er pædagoger, social- og sundhedsassistenter, ergoterapeuter og fysioterapeut.
 • Mulighed for faglig udvikling i et innovativt, tværfagligt og udviklingsorienteret miljø.
 • Stort fokus på faglig specialisering via kurser for alle faste medarbejdere, supervision af specialist på området og faglig praksis vejledning.
 • Fokus på at forbedre arbejdsgange og dokumentation så det bedst understøtter arbejdet med borgerne.

På Østre Boulevard ser vi det tværfaglige som en styrke, og vi arbejder på tværs af faggrænser. Det betyder at de pædagogiske medarbejdere indgår i det sundhedsfaglige arbejde ligeså vel som de sundhedsfaglige medarbejdere også indgår i det pædagogiske arbejde. Samtidig med vi har fokus på monofaglig understøttelse og udvikling.

Det vil være en fordel, at du
 • Har fokus på at på Østre Boulevard skal leves og udfoldes et helt liv for hver enkelt borger
 • har erfaring i at varetage opgaver omkring borgere, hvor kompleksiteten er spændende, da vores borgere har meget forskellige behov. Det kan f.eks. være støtte til kommunikation, strukturering af dagligdagen, gå i bad, lave mad og støtte til at skabe det liv som giver borgerne livskvalitet.
 • har viden og erfaring med Neuropædagogik og kan omsætte i praksis til konkrete tiltag.
 • er anerkendende i din tilgang til borgerne og har fokus på borgerens livshistorie.
 • kender dig selv, og forstår at du og dine kollegaer har forskellige faglige ståsteder og positioner, og bruger dette til at kvalificere og reflektere over dit eget arbejde, så Østre Boulevard udvikler den fællesfaglige praksis.
 • er stærk i den skriftlige dokumentation og bevidst om at der er forskellige gældende lovgivninger på området.
 • gerne deler din faglige viden med andre.
 • Har kørekort.

Borgeren er centrum for vores arbejde, og sammen med borgerne arbejder vi på størst mulig selvstændighed i eget liv og livskvalitet.

Kan du se dig selv i ovenstående, så vil vi se frem til at modtage din ansøgning.

Vi opslår stillingen med løbende samtaler, og seneste ansøgningsfrist pr. 01.09.2024

Løn- og ansættelsesvilkår

I henhold til gældende overenskomst ved ETF eller SL. Din kommende arbejdsplads er på adr.: Øster Boulevard 25, 9600 Aars.

Ansøgninger som ikke fremsendes via Vesthimmerlands Kommunes elektroniske ansøgningsskema kommer ikke i betragtning til jobbet.

Yderligere oplysninger

Ønskes yderligere oplysninger om jobbet, er du velkommen til at kontakte Tilbudsleder og ergoterapeut

Maria Høgh, tlf. 2128 9182 mhog@vesthimmerland.dk eller

afdelingsleder Charlotte Grove tlf. 24 48 36 17 cgro@vesthimmerland.dk

Læs mere om Øster Boulevard på vores hjemmeside:

Botilbud og bofællesskaber (vesthimmerland.dk) og find os under Aars tilbuddene.

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Vesthimmerlands Kommune

-Virksomheden tilbyder:

Fastansættelse: fuldtid

-Arbejdsgiver:

Globen og Senhjerneskade, Frederik d. VII's Alle, 9670 Løgstør

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 16-08-2024;

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/6073044

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet