"Kom og vær en del af vores dynamiske team som beskæftigelsesmedarbejder og gør en forskel for borgerne!"

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

Vi har fået mulighed for at sende en kollega på efteruddannelse, og samtidig har vi kolleger der har søgt nye udfordringer. Derfor søges 3 beskæftigelsesmedarbejdere til vores team på i alt 14 beskæftigelsesmedarbejdere, 2 af stillingerne er faste og en enkelt er et årsvikariat.

Annette fra teamet siger følgende: For mig har det stor indflydelse på min arbejdsglæde, at jeg arbejder i et positivt og dynamisk team i en kontinuerlig, positiv udvikling. I vores team er der høj faglighed og let til sparring. Ligeledes betyder det meget for min arbejdsglæde, at jeg har en høj grad af egen kompetence samt nærværende og let tilgængelig ledelse.


Mød dit nye team
Sygedagpengeteamet der er en del af Sygedagpengeafdelingen omfatter beskæftigelsesmedarbejdere, ydelsesmedarbejdere, fysioterapeuter, ergoterapeuter, faglig koordinatorer samt afdelingsleder.


Vi varetager såvel ansøgning, opfølgning som udbetaling af sygedagpenge, i forbindelse med længerevarende fravær, jobafklaringsforløb og projekt Vejen Frem. Ligeledes varetager afdelingen myndighedsopgaven omkring revalidering.


Vi ønsker at ansætte kolleger, der med skarpt beskæftigelsesfokus, en struktureret tilgang og faglige kompetencer, brænder for at lykkes med kerneopgaven i beskæftigelsesindsatsen – at støtte borgerne i at komme tilbage på arbejdsmarkedet.


Vi samarbejder med relevante aktører som en del af borgerens plan, især med arbejdsgiver, fastholdelseskonsulenter, virksomhedskonsulenter og behandlere.


CUBB
Vesthimmerlands Kommune deltager i CUBB (Center for Udvikling af Borgerinddragende Beskæftigelsesindsatser). CUBB er et forskningsprojekt, der gennemføres i samarbejde med Aalborg Universitet samt Holstebro, Herning, Mariagerfjord og Silkeborg kommuner. Målet er, at styrke indsatsen overfor de mest udsatte borgere og udvikle en beskæftigelsesindsats, som kan opnå forbedrede resultater for målgruppen. Et centralt punkt er derfor at udvikle nye modeller for, hvordan borgerens perspektiv kan inkluderes på måder, der forbedrer kvaliteten af samarbejdet mellem borger og professionelle i jobcentrene.

Sådan bliver din hverdag
Du har ansvar for egen sagsstamme med borgere på sygedagpenge, herunder:

 • afholdelse af opfølgningssamtaler samt fællesmøder med relevante samarbejdspartnere som f.eks. arbejdsgivere, læger og kolleger i andre forvaltninger
 • myndighedsudøvelse herunder vurdering af ret til sygedagpenge og evt. overgang til jobafklaringsforløb jf. sygedagpengelovens §§ 7 og 24/27 stk. 1 nr. 1-7
 • genvurdere klager over egne afgørelser
 • tæt samarbejde med bl.a. psykiatrien, læger, sundhedsområdet, a-kasser og de faglige organisationer
 • journalisering, indhentelse af dokumentation, lægeoplysninger, iværksættelse af virksomhedsrettede indsatser m.m.
 • forberedelse af sager til møder i Rehabiliteringsteamet forud for indstilling til, ressourceforløb, fleksjob og førtidspension

Vi arbejder i Fasit, Mediconnect, NFS Sundhed, EG sundhed, KY, KSD, Outlook, SAPA Overblik, Schultz Kommunekoncept og det er en fordel hvis du har kendskab til disse systemer.

Vi er på udkig efter dig, der:
Sætter en ære i at gøre en forskel for de mennesker du møder. Du gør brug af din erfaring og faglighed, din professionalisme og din kommunikation i øjenhøjde skaber tryghed hos borgeren, der er ramt af sygdom.

 • er uddannet socialrådgiver / socialformidler
 • gerne kommer med erfaring fra sygedagpengeområdet eller andet myndighedsarbejde i Jobcenter regi
 • har indsigt i arbejdet på beskæftigelsesområdet samt kendskab til arbejdsmarkedsforhold
 • trives i en hverdag med deadlines
 • kan arbejde struktureret og selvstændigt i opgaveudførelsen og har flair for at koordinere og planlægge
 • kan omsætte lovgivningens krav og muligheder til resultater
 • trives i myndighedsrollen
 • har gode samarbejdsevner og relationskompetencer
 • er lyttende og forstående og formår at stille realistiske og udviklende krav til borgeren
 • er tydelig og inddragende i din tilgang til borgeren
 • formår at bevare overblikket og samtidig formår at sikre flow og fremdrift i borgerens forløb
 • er stærk i din skriftlige dokumentation, da du står for udarbejdelse af rehabiliterings-planer og dokumentationen i sagerne.

Du kan også se frem til
En god arbejdsplads præget af høj faglighed, engagement og godt kollegialt sammenhold hvor både ledelse og medarbejdere brænder for deres arbejde. Vi hjælper hinanden i hverdagen og er fokuserede på at skabe trygge rammer for læring og udvikling samt prioriterer faglig sparring.

Der er frihed under ansvar idet arbejdstiden er ”sat fri”, selvstændighed i arbejdet og mulighed for at arbejde hjemme efter aftale. Der er tillige frugtordning, sundhedsordning, kaffe/the og en god kantine der bare gør det lidt sjovere at arbejde hos os.

Vi kan tilbyde en dagligdag, hvor humor og godt humør spiller en stor rolle og vi sætter pris på en uformel omgangstone. Tillige en dagligdag med variation, ansvar og indflydelse samt gode muligheder for faglig- og personlig udvikling.

Sociale aktiviteter – f.eks. sommerfest, julefrokost samt andre aktiviteter i vores personaleforening

Vesthimmerlands Kommune har røgfri arbejdstid.

Løn og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesforhold efter gældende overenskomst.


Da der er kan være opgaver ude af huset, vil det være nødvendigt, at man har kørekort og gerne egen bil til rådighed.


Forud for en evt. ansættelse indhentes referencer.

Har vi fanget din nysgerrighed?
Så glæder vi os til at modtage dit CV og ansøgning senest den 31. maj 2024 kl. 24.00.
Vi forventer at holde samtaler den 7. juni 2024. Opstart er den 1. august 2024 eller hurtigst muligt derefter.


Har du spørgsmål til stillingen kan disse rettes til fagkoordinator Ulla Bjørn Hedehus tlf. 20 48 82 23 eller til afdelingsleder Berit Peschardt tlf.: 21 15 21 98.


Stillingerne kan kun søges online via Vesthimmerlands Kommunes hjemmeside.

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Vesthimmerlands Kommune

-Virksomheden tilbyder:

-Arbejdsgiver:

Administration, Vestre Boulevard, 9600 Aars

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 31-05-2024; - ansøgningsfristen er overskredet

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/6051126

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet