Aars Mølle - En protest mod Dybvad Mølle

Kilde: Redaktionen
Profilbillede
Julie Lundblad

Møllevej, Møllestien og Møllevang. Det er navnene på tre af vejene i Aars by, som hører til Møllebakken. 

Navnene vidner om den vindmølle der engang lå i området. Helt tilbage i 1887 opførte lokale venstrebønder nemlig Aars Mølle. 

Foto: Arkiv.dk / Aars Mølle, fotograferet omkring 1900 tallet

1887 var et bemærkelsesværdigt år for Aars, hvor Gendarmslaget på Aars Kro fandt sted, hvilket også var årsagen til opførelsen af Aars Mølle.

Møllen blev nemlig opført i utilfredshed og protest mod Gendarmslaget og i denne sammenhæng tilmed Dybvad Mølle, som var ejet af mølleren og sognefogeden Niels Chr. Jensen. 

Foto: Arkiv.dk / Sognefoged og møller Jens Chr. Jensen

Han var involveret i Gendarmslaget på Aars Kro og i modsætning til møllens medskabere, tilhænger af partiet Højre. 

Gruppen af ventrebønder oprettede derfor et andelsselskab, der var begyndelsen for Aars Mølle. De byggede møllen og drev den efterfølgende i årene indtil den blev overdraget til møller Holmgaard. Møllen havde adskillige ejere i løbet af dens aktive år frem til 1950. En af dem var Niels Nielsen, som før havde været vidt omkring.

Før sin tid som ejer af Aars Mølle, var han i lærer i byen hvor han var født, på Gedsted Mølle. Herefter var han både på Skinnerup Mølle, Kollerup Mølle og Kolding Dampmølle. Inden hans køb af Aars Mølle i 1926, var han forpagter på Røde Mølle i Vejle og efterfølgende møller på Vandrup Motor Mølle, Grinsted Mølle og Spritfabrikken i Hobro.

Foto: Arkiv.dk / Møller Niels Nielsen

I 1930 blev Aars Vandtårn opført, og længe stod de to bygningsværker som Aars’ varemærker. Dog er Aars Vandtårn kun at finde, da Aars Mølle blev revet ned i 1967. 

Mød redaktionen
Profilbillede
Søren Martin Mørch smm@vores-mediehus.dk
Profilbillede
Michael Juul Sørensen mj@vores-mediehus.dk
Profilbillede
Julie Lundblad jl@vores-mediehus.dk
Flere artikler